Będziesz wspierać następujące projekty

CBM Team odpowiada za budowanie oraz utrzymanie bazy danych, która przechowuje wszystkie zdarzenia dla produktów oferowanych przez BHGE. np. Turbiny Gazowe, Kompresory. W szczególnosci koncentrujemy się na historii operacyjnej i danych esklopatacyjnych wszystkich krytycznych elementów turbiny gazowej. Zespól zna narzędzia i aplikacje używane w BHGE i na ich podstawie buduje proces przepływu danych, tworzy historie pracy maszyn oraz określa poziom i mechanizm uszkodzenia kluczowych kompnentów turbiny gazowej (np. komory spalania). Realizując powyższe zadania współpracujemy z innymi funkcjami takimi jak: Repair Engineering, Design ENG, Service ENG, Finance Team, Project Management, IT developers.
Na podstawie zebranych danych realizowane są projekty związane z predykcją interwałów czasowych komponentów, analizą życia komponentów w czasie oraz inne. W tym celu ściśle współpracujemy z zespołem, który zajmuje się kontraktami serwisowymi. Bierzemy równiez udział w innowacyjnych projektach prowadzonych przez BHGE.
W trakcie realizacji projektów budujemy lub proponujemy rozwiązania i narzędzia, które podnoszą efektywność pracy lub wpływają na podwyższenie jakości produktów, które dostarczamy dla biznesu.

Będziesz odpowiedzialny za

 • Analizę i przetwarzanie raportów związanych z naprawionymi komponentami
 • Interpretację danych dotyczących zużycia określonych komponentów turbiny gazowej
 • Analizę danych dotyczących uszkodzeń
 • Analizę niezawodności danych dotyczących życia turbiny gazowej
 • Przygotowanie i prezentację dokumentacji technicznej przed Senior ENG Board
 • Rozwój narzędzi używanych do filtrowania danych i eksportu z mySQL
 • Pracę z narzędziami opartymi na języku Python
 • Ulepszanie wewnętrznych procesów zbierania danych i analizę danych dotyczących życia Turbiny Gazowej
 • Współpracę z Global Team’em
 • Wspieranie klientów wewnętrznych / zewnętrznych
 • Budowanie narzędzi wspomagających procesy zbierania danych lub obliczenia niezawodnościowe

Oczekujemy od Ciebie

 • Ukończonych studiów technicznych (min tytuł Inżyniera) na kierunkach mechanika, budowan maszyn, eksploatacja (bądź pokrewne), matematyka (statystyka), fizyka
 • Wiedzy statystycznej w dziedzinie związanej z niezawodnością i żywotnością komponentów
 • Podstawowej wiedzy o budowie turbin gazowych i ich eksploatacji
 • Umiejętności pracy z dużą ilością danych
 • Umiejętności pracy w Excelu, Power Point, Outlook
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Elastycznego pdejścia do organizacji zadań i ustalanie priorytetów
 • Odpowiedzialności za wykonywane zadanie
 • Odporności na stres i zmiany, pozytywne nastawienie
 • Umiejetności komunikacyjnych na dobrym poziomie (słuchanie, mówienie, pisanie)
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie umożliwiającej swobodną komunikację

Mile widziane

 • Podstawowa znajomość programowania (VBA, Python lub / i R, inne)
 • Podstawowa znajomość MySQL
 • Umiejętności analityczne i analiza danych
 • Doświadczenie w modelowaniu niezawodności obiektów technicznych
 • Wysoka zdolność do dostarczania zadań na czas

Dodatkowo otrzymasz