Będziesz wspierać następujące projekty

Będziesz pracować w zespole analityki danych eksploatacyjnych silników lotniczych, którego głównym zadaniem jest zwiększenie zakresu analiz informacji eksploatacjyjnych w celu optymalizacji użytkowania floty silników. Jako Inżynier niezawodności będziesz wykonywał analizy niezawodności elementów silnika, realizując wszelkie, niezbędne w tym celu zadania, w szczególności: przygotowanie danych, budowę modelu probabilistycznego, określenie prognozy bezusterkowej eksploatacji. To zadanie wymaga konsolidacji informacji diagnostycznej, eksploatacyjnej oraz historii użytkowania.

Będziesz odpowiedzialny za

 • Modelowanie niezawodnośći (z wykorzystaniem modeli deterministycznych i probablistycznych), przewidywanie liczby uszkodzeń oraz zapotrzebowania części zamiennych w celu optymalizacji czynności obsługowych
 • Weryfikacja dokładnosci aktualnie wykorzystywanych modeli względem aktualnych danych
 • Wsparcie działów konstrukcyjnych w zakresie analiz niezawodności
 • Monitorowanie i raportowanie statusu projektów
 • Zapewnienie zgodności wykonywanych analiz z obowiązującymi procedurami i wymaganiami
 • Automatyzacja analiz i procesów

Oczekujemy od Ciebie

 • Stopienia naukowego mgr lub inż. w zakresie inżynierii mechanicznej, matematyki, fizyki, informatyki, ekonometrii lub pokrewny
 • Doświadczenia w pracy z dużymi zbiorami danych
 • Doświadczenia w modelowaniu niezawodności lub statystyce
 • Umiejętności komunikowania efektów/ statusu projektów dla różnych poziomów zarządzania organizacją
 • Umiejętności działania w dynamicznym środowisku pracy
 • Znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie umożliwijacym pracę w angielskojęzycznym środowisku

Dodatkowo otrzymasz