Będziesz wspierać następujące projekty

 • Proces przygotowania remontu jednostek będących na długoterminowych kontraktach serwisowych dla klientów General Electric wraz z określeniem zakresu prac standardowych i dodatkowych mających na celu poprawienie dostępności i niezawodności jednostek
 • Wdrażanie i rekomendacje programów poprawiających produktywność remontów

Będziesz odpowiedzialny za

 • Przeprowadzanie spotkań dotyczących planowania remontów turbin parowych z zespołami odpowiedzialnymi za wykonanie tych remontów u klienta w elektrowni oraz zespołami regionalnymi
 • Ocenę kondycji jednostek w oparciu o analizę danych operacyjnych jednostek oraz danych dotyczących dostępności oraz niezawodności.
 • Tworzenie dokumentacji zawierającej zakres remontu jednostek wraz z rekomendacjami
 • Uczestnictwo jako prezenter w przeglądach technicznych

Oczekujemy od Ciebie

 • Tytułu inżyniera lub magistra inżyniera uczelni technicznej
 • Wiedzy w zakresie budowy turbin parowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikacje
 • Samodzielność w wykonywaniu zadań
 • Bardzo dobra znajomość pakietu Office – w szczególności Outlook, Excel, Word, PowerPoint

Mile widziane

 • Wykształcenie z zakresu energetyki lub pokrewne
 • Wiedza z zakresu remontów turbin parowych
 • Wiedza z zakresu niezawodności
 • Doświadczenie w pracy w grupie

Dodatkowo otrzymasz