Będziesz wspierać następujące projekty

Zespół Konstruktorów Modułu Turbinowego turbin gazowych w EDC Gas Power jest odpowiedzialny globalnie za części statora i wirnika w turbinach gazowych używanych w przemyśle energetycznym na całym świecie.
Inżynier konstruktor w tym zespole zajmuje się projektowaniem nowych części, opracowywaniem modyfikacji istniejących, a także wsparciem produkcji i rozwiązywania zagadnień związanych z działaniem turbin u klienta w dziedzinie projektowania mechanicznego.
Zakres działań i odpowiedzialności inżyniera w zespole obejmuje szeroko rozumiane aspekty projektowania i analizy mechanicznej takich części jak: łopatki, kierownice turbiny, a także wirniki czy obudowy całego modułu turbinowego, we wspomnianych obszarach.

Będziesz odpowiedzialny za

 • Przeprowadzanie (z ograniczoną lub minimalną pomocą – w zależności od doświadczenia) analiz mechanicznych powierzonych części turbin gazowych w celu potwierdzenia spełnienia wymagań technicznych, eksploatacyjnych i kosztowych
 • Prace nad projektami i programami rozwoju części poprzez projektowanie wstępne oraz szczegółowe, analizę, przeglądy, opracowywanie definicji mechanicznej czy wsparcie produkcji
 • Wsparcie merytoryczne przy rozwiazywaniu problemów technicznych u klienta, a także wsparcie produkcji powierzonych części w fabrykach GE oraz u poddostawców na całym świecie
 • Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji przeprowadzanych prac oraz ich rezultatów, prezentację wyników podczas formalnych i nieformalnych przeglądów technicznych, pracę zgodnie ze standardami i procedurami obowiązującymi dla danego komponentu
 • Formułowanie i wdrażanie planów związanych z rozwojem części w celu spełnienia wymagań technicznych zgodnie z założeniami projektowymi i przyjętym harmonogramem projektów.

Oczekujemy od Ciebie

 • Ukończonych studiów wyższych z dyplomem inżyniera lub magistra inżyniera mechanika
 • Wiedzy w zakresie budowy turbin gazowych / silników lotniczych
 • Znajomości zagadnień związanych z wytrzymałością materiałów, dynamiką i analizami typu FEM/MES
 • Znajomości języka angielskiego na poziomie umożliwiającym codzienną swobodną komunikację (w mowie i piśmie)
 • Samodzielności w wykonywaniu zadań
 • Umiejętności pracy w grupie, pod presją czasu, w dynamicznym środowisku oraz nad kilkoma zagadnieniami równolegle.

Mile widziane

 • Doświadczenie w pracy nad częściami silników lotniczymi i/lub turbin gazowych dla przemysłu energetycznego
 • Wykształcenie i/lub doświadczenie z zakresu energetyki lub pokrewne
 • Doświadczenie w pracy w międzynarodowym środowisku.